แคนโต้เล่าเรื่อง(6) - คำหนึ่งคำ
 
 
 
 
 
1
ฉันหยิบกระดาษ
พร้อมดินสอ
แท่งหนึ่ง
 
 
 
 
 
2
ฉันเขียน
คำหนึ่งคำ
ลงไป
 
 
 
 
 
3
ไม่นานนัก
ฉันลบคำ
ที่เขียนทิ้ง
 
 
 
 
 
4
ฉันเขียน
คำเดิม
อีกครั้ง
 
 
 
 
 
5
และฉัน
ก็ลบมันทิ้ง
อีกครั้ง...
 
 
 
 
 
6
ฉันนิ่งเงียบ
ให้เวลา
กับความคิด
 
 
 
 
 
7
...............
...............
...............
 
 
 
 
 
8
ฉัน...
พยายาม
ต่อไป