#37 : คนขยะ

posted on 23 Jun 2011 17:51 by indybastet in Articles
 
 
ในทุกๆวัน
ผมจะกลับบ้านค่อนข้างดึก
 
และเนื่องจากดึกเกินไป
รถบริการเข้าซอยจึงหมด
 
เป็นเหตุที่ทำให้ผม
ต้องเดินเข้าซอยทุกวัน
 
 
และบ่อยครั้ง
ที่ผมจะเห็นรถขนขยะคันใหญ่ สีเหลืองบ้างเขียวบ้าง
พร้อมกับคนงานจำนวนหนึ่ง
ที่คอยขนขยะจากถังไปใส่รถ
 
 
ขึ้นชื่อว่าขยะ
แน่นอนว่าคนรอบข้างบริเวณนั้น
จะมีท่าทีทุกครั้งที่ได้เดินผ่าน
หรือเฉียดเข้าไปใกล้คนงาน
 
 
..บ้างก็เอามือปิดจมูก..
 
..บ้างก็ทำหน้ารังเกียจ..
 
..บ้างก็เดินผละออก ทิ้งระยะห่าง..
 
..บ้างก็เอ่ยปากออกมาเลยว่าเหม็น..
 
 
 
 
 
แต่สำหรับผมแล้ว
ผมไม่ทำ..
 
 
ทุกครั้งที่ผมเจอรถขยะ
ผมจะเดินตามปกติ ไม่ได้เว้นระยะจนน่าเกลียด
 
และผมจะไม่กลั้นหายใจ
ผมสูดลมหายใจ