#38 : My Sentence(4)

posted on 02 Jul 2011 02:48 by indybastet in Sentences
 
 
Sentence - [N] ประโยค.
 
เป็นเอนทรี่รวมประโยคของผมในโอกาสที่ต่างกันไป(โพสใน FB บ้าง หรือตอนให้คำปรึกษาเพื่อนบ้าง)
จะใช้คำคมก็ไม่กล้า เพราะคิดว่าตัวเองคงยังไม่กล้าแกร่งพอ
 
ปล. :
ถ้ามีประโยคที่เหมือนหรือคล้ายกับประโยคของบุคคลใดๆ ก็ขอโทษด้วยนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้ลอก ดัดแปลงมาจากที่ใด ถ้ามีก็คือความบังเอิญครับ 
 
--------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
31
" เเม้เส้นทางที่เราเลือกจะไม่ใช่เส้นทางที่ดีสุด
แต่ก็เป็นเส้นทางที่เราเลือกเอง ไม่ใช่หรือ.. "
 
 
 
 
 
32
" จิตรกรใช้เวลาสร้างสรรค์ภาพวาด
นักกวีก็ใช้เวลาสร้างสรรค์ตัวอักษรเช่นกัน "
 
 
 
 
 
33
" อยากใช้ชีวิตแบบเข้าใจ เราก็ควรเข้าใจชี