#42 : ชีวิตไม่มีแผนที่

posted on 24 Jul 2011 14:30 by indybastet in Articles, Poems
 
 
ชีวิตไม่มีแผนที่
 
 
 
ชีวิตไม่มีแผนที่
คอยนำชี้ทางเดินให้เหินหาว
ไม่มีบอกลายแทงตำแหน่งดาว
ที่สกาวแสงส่องสีทองนวล
 
 
ชีวิตไม่มีแผนที่
บอกนาทีพายุซัดลมพัดหวน
ไม่ระบุทางที่ถูกทางที่ควร
ไม่ชี้ชวนทางให้เราเฝ้าเดินตาม
 
 
ชีวิตไม่มีแผนที่
ไม่ถ้วนถี่ชี้นำตอบคำถาม
ไม่รู้จักมนุษย์ใดจะให้นาม
แม้จะถามถึงเนื้อคู่ไม่รู้ใคร
 
 
ชีวิตไม่มีแผนที่
คอยยินดีบอกหนทางสว่างไสว
เกิดชาติหนึ่งเป็นมนุษย์มีหัวใจ
ควรคว้าไขว่ความหมาย 'ชีวิต' ลิขิตตัวเอง
 
 
 
อิสระรำพัน
Write : 22/07/11
 
 
 
 
 
ช่วงนี้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงครับ
ทั้งเรื่องงาน ครอบครัว
 
แม้จะไม่หนักหนามาก
แต่ก็ต้องยอมรับ ว่ามีผลต่อชีวิตในระดับหนึ่ง
 
 
จึงเกิดแรงบันดาลใจเป็นบทกลอนนี้.