#46 : รวมแคนโต้ - "รุ้ง"

posted on 08 Aug 2011 02:45 by indybastet in Cantos
 
 
รวมแคนโต้(5) - รุ้ง
 
 
 
 
 
ฉันฉีดน้ำขึ้นฟ้า
เพื่อรอการมา
ของสายรุ้ง
 
 
สะพาน
เชื่อมท้องฟ้า
กับผืนดิน
 
 
ปรากฏการณ์
ของขวัญ
จากธรรมชาติ
 
 
เยี่ยมเยือน
ท้องฟ้า
หลังฝน
 
 
อาจมีเจ็ดสี
แต่ไม่ปรากฏ
เจ็ดวันติดกัน
 
 
ทอดยาว
เหนือ
สะพาน
 
 
เพราะกระหายรึเปล่า
รุ้งจึง
กินน้ำ
 
 
สายรุ้ง
ไม่มี
สีดำ
 
 
ชีวิตเจ็ดวัน
เฉกเช่นเจ็ดสี
ดำเนินบนสายรุ้ง
 
 
เพราะวิ่งตามสายรุ้ง
ฉันจึง
ไปโรงเรียนสาย
 
 
ไม่มีสายรุ้งใด
มาก่อน
สายฝน
 
 
รุ้งกินน้ำ
ฉัน
กินเบียร์