แคนโต้เล่าเรื่อง(11) - ระหว่าง
 
1
ผม
ชอบ
เธอ
 
 
 
 
 
1.1
ทุกครั้งที่เธอยิ้ม
ช่างสดใส..
เปลี่ยนโลกทั้งใบของผม
 
 
 
 
 
1.2
ทุกครั้งที่เธอหันมา
ผมหลบหน้า
ไม่กล้าสบสายตาแม้แต่ครั้งเดียว
 
1.3
พยายามพูดคุยกับเธอ
แต่ไม่เคยคุยได้นาน.. เพราะอาย
ทั้งที่ในใจตรงข้ามกัน
 
1.4
ความรู้สึกนี้
ไม่ผิดแน่
ผม 'ชอบ' เธอจริงจริง
 
 
 
 
 
1.5
วัน
เวลา
ผ่านไป

 1.6
ความชอบ
เปลี่ยนเป็น
ความรัก 

1.7
ใช่..
ผมรักเธอ
รักข้างเดียว

 
 
 

1.8
ผม..
ไม่กล้า
บอกความในใจ


 


1.9
ผมกลัว..
กลัวที่จะบอก
กลัวความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่จะ