#66 : โทน-แมงเม่า

posted on 20 Nov 2011 04:10 by indybastet in Poems directory Fiction, Diary, Idea
 
 
แรงบันดาลใจ : จากบทเพลง โทน ของวง Bodyslam

ข้อแนะนำ
 - ฟังเพลงก่อนอ่าน จะทำให้เข้าใจสิ่งที่ผมอยากจะสื่อได้เด่นชัดขึ้น
- 'ตัวเลข' เป็นตัวช่วยดำเนินเนื้อความ
 
 
 
 
โทน-แมงเม่า
 
 
 
 
 
1
ทหารโทนเด็กบ้านนอกต่างจังหวัด
ขอซื่อสัตย์ต่อชาติศาสนา
ยื่นคำมั่นประดับบ่าด้วยวาจา
ขออาสาปกป้องแคว้นแผ่นดินไทย
 
 
 
 
 
2
เจ้าแมงเม่าค