#68 : แคนโต้เล่าเรื่อง - โฆษณา

posted on 03 Dec 2011 04:16 by indybastet in Cantos directory Fiction, Diary, Idea
 
 
แคนโต้เล่าเรื่อง(17) - โฆษณา
 
 
 
 
 
1
" ผมได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่ให้ผลิต
โฆษณาชิ้นหนึ่ง "
 
 
 
 
 
1.1
" โฆษณาเกี่ยวกับ
อาหารเสริม
เพื่อสุขภาพ "
 
 
 
 
 
1.2
" ผมต้องการทำผลงาน
ชิ้นนี้ของผม
ออกมาให้ดีที่สุด "
 
 
 
 
 
1.3
" ผมเตรียมงาน
วางแผน-โครงเรื่อง
เป็นอย่างดี "
 
 
 
 
 
1.4