#68 : แคนโต้เล่าเรื่อง - โฆษณา

posted on 03 Dec 2011 04:16 by indybastet in Cantos directory Fiction, Diary, Idea
 
 
แคนโต้เล่าเรื่อง(17) - โฆษณา
 
 
 
 
 
1
" ผมได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่ให้ผลิต
โฆษณาชิ้นหนึ่ง "
 
 
 
 
 
1.1
" โฆษณาเกี่ยวกับ
อาหารเสริม
เพื่อสุขภาพ "
 
 
 
 
 
1.2
" ผมต้องการทำผลงาน
ชิ้นนี้ของผม
ออกมาให้ดีที่สุด "
 
 
 
 
 
1.3
" ผมเตรียมงาน
วางแผน-โครงเรื่อง
เป็นอย่างดี "
 
 
 
 
 
1.4
" เตรียมนักแสดงมีชื่อเสียง
มาเป็นพรีเซนเตอร์
เพื่อความน่าเชื่อถือ "
 
 
 
 
 
1.5
" เตรียมใช้ภาษา
เขียนสรรพคุณ
ให้ดูเลิศเลอ "
 
 
 
 
 
1.6
" เตรียมทุกอย่าง
เพียบพร้อม
เสร็จสรรพ "
 
 
 
 
 
1.7
" แต่รู้สึก..
เหมือนมีสิ่งที่ขาดหาย
มีบางอย่างที่ยังไม่มี "
 
 
 
 
 
1.8
" อืม......
.............
............. "
 
 
 
 
 
1.9
" ช่างมันเถอะ
นึกไม่ออก
ก็คงไม่สำคัญเท่าไหร่ "
 
 
 
 
 
2
" ดิฉันสุขภาพไม่ดี
ร่างกายไม่แข็งแรง
เจ็บป่วยง่าย "
 
 
 
 
 
2.1
" ฉันเห็นโฆษณา
อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่ง
ทางโทรทัศน์ "
 
 
 
 
 
2.2
" พรีเซนเตอร์ดึงดูดใจ
สรรพคุณน่าสนใจ
ดูน่าเชื่อถือ "
 
 
 
 
 
2.3
" ฉันซื้อมา
และหวังว่าสิ่งนี้
สามารถช่วยให้สุขภาพฉันดีขึ้น "
 
 
 
 
 
2.4
" ผลที่ได้..
ไม่ม