#71 : แนะนำตัว - Edit 31/12/11

posted on 19 Dec 2011 01:29 by indybastet in Articles directory Fiction, Diary, Idea
 
 
กาลเวลาผ่านไป "เจ็ดสิบ" เอนทรี่
เอนทรี่หลายๆครั้งของผมก็ได้ติดฮอตโพส จนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง(มั้ง)
 
ส่งผล(ดี)ที่ทำให้ผมรู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ เยอะขึ้น
และทำให้ผมเพิ่งสำนึกตัวว่า..
 
.
..
.
...
.
 
 
 
เชี่ย.. กูยังไม่เคยทำสิ่งที่เรียกว่า "แนะนำตัว" เลยนี่หว่า
ตายห่า เหมือนคนมีอะไรกันทั้งๆที่ไม่รู้จักชื่อ(เปรียบเทียบเห็นภาพไปมั้ย)
 
และเอนทรี่นี้คงจะได้เวลาเสียที
ที่ทุกคนจะได้รู้จักผมในด้านที่มากกว่า "ผลงาน" :)
 
 
 
 
 
 
เด็กชายบาส จะแนะนำตัวแล้วนะฮับ !!
 
 
 
ชื่อ-นามสกุลจริง :
ศุภวิทย์ น้อมเกียรติกุล
 
 
 
ชื่อเล่น :
บาส (ทีหลังกระแดะอยากมีชื่อสองพยางค์ จึงมาเป็น บาสเต็ด)
 
 
 
วัน เดือน ปี ที่ประสูติ :
วันพุธที่สิบสี่ พฤศจิกายน พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบสาม