#106 : ข้อคิด 10 บรรทัด - "คน"

posted on 18 Jul 2012 17:01 by indybastet in Articles directory Fiction, Knowledge, Idea
 
 
 
ข้อคิด 10 บรรทัด (4)
 
 
.
.
.
 
 
 
ก่อนตัดสินใคร มองให้ครบทุกมุม
 
 
 
คนจน
 
 
 
จำเป็นหรือที่ต้องเลว
 
 
 
คนรวย
 
 
 
จำเป็นหรือที่ต้องดี
 
 
 
ใส่สูทผูกไทค์ ก็น่าเชื่อถือแล้วเหรอ
 
 
 
แล้วหน้ากากที่สวมอยู่ คือ